ภาพบรรยากาศ Workshop โครงการ “จับผีมาทำหนัง”

ส่องภาพบรรยากาศ Workshop จับผีมาทำหนัง ของนักศึกษาจากสาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับฯ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และนักศึกษา จาก คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณษรัณยู จิราลักษม์ ผู้กำกับที่เคยฝากผลงาน 9 วัด, Last Summer และรักหมดแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำ ขั้นตอนการบวนการผลิตภาพยนตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ Facebook เนรมิตรหนัง ฟิล์ม : www.facebook.com/Neramitnungfilm