เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ปันสุขเด็กน้อยด้อยโอกาส รายได้จากการขายเสื้อช็อป

เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ปันสุขเด็กน้อยด้อยโอกาส
มอบรายได้จากยอดขายเสื้อช็อป 4Kings
สมทบทุนและสนับสนุนของใช้ที่ขาดแคลน
ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และผู้ประสบปัญหาทางสังคม