คนพร้อม! เครื่องมือพร้อม! แต่สถานการณ์ไม่พร้อม หลัง lockdown แล้วเจอกัน มันส์แน่! 

คนพร้อม! เครื่องมือพร้อม! แต่สถานการณ์ไม่พร้อม หลัง lockdown แล้วเจอกัน มันส์แน่!


อ้างอิง : https://www.facebook.com/Neramitnungfilm/photos/pcb.152511110313473/152510733646844/