มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาจากคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการ เนรมิตรหนัง ฟิล์ม x BUDC จับผีมาทำหนัง


ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า เป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานระดับมืออาชีพ ภายใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อย่าง เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ซึ่งนอกจากจะทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วม ได้ความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ และ กระบวนการพัฒนาความคิดไปจนเป็น pitch deck แล้ว ยังได้รับรู้มุมมองทางการตลาด รวมถึงรสนิยมการเสพสื่อของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ขณะที่ อาจารย์จักริน เทพวงค์ หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาภาพยนตร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นเส้นทางในการประกอบอาชีพเขียนบทภาพยนตร์ พอมองไม่เห็นก็ทำให้ไม่ได้มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองในด้านนี้มากนัก ทั้งที่เป็นตำแหน่งที่สำคัญและกำลังขาดแคลนในอุตสาหกรรม รวมถึงโอกาสในการแสดงฝีมือในการเขียนบทนั้นไม่ได้มีบ่อยเท่าที่ควร การที่มีกิจกรรรมแบบนี้ที่ทำให้นักศึกษาภาพยนตร์ได้กระตุ้นตัวเองให้พัฒนาทักษาะในด้านการเขียนบท และทำให้พวกเขามองเห็นเส้นทางที่จะพิสูจน์ตัวเองกับอุตสาหกรรม เพื่อจะก้าวขึ้นไปสู่อาชีพคนเขียนบทภาพยนตร์ได้จริงๆ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ Facebook เนรมิตรหนัง ฟิล์ม : www.facebook.com/Neramitnungfilm